Oferta

Wydaj z nami książkę!

Po zapoznaniu się z treścią książki prześlemy propozycję współpracy.

Informacje ogólne.
W koszt druku wchodzą następujące prace:

 • przygotowanie okładki
 • korekta książki
 • nadanie numeru ISBN
 • skład i druk
 • pisanie artykułów promocyjnych
 • włączenie do dystrybucji książki drukowanej
 • marketing i promocja
 • rozsyłanie egzemplarzy do recenzji wybranym blogerom
 • magazynowanie zapasów
 • rozliczenie sprzedaży
 • wysyłanie obowiązkowych egzemplarzy do bibliotek
 • reklama na Kuźni Literackiej – http://kuznia.art.pl
 • promocja książki na Facebook’u i Instagramie
 • sprzedaż bezpośrednia w naszym sklepie internetowym https://vipart.eu